TONG LANH SU VUONG HAI NAM

anh nam.bmp


Ông Vương Hải Nam sinh ngày 04/9/1962 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Ông được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco từ tháng 9/2014. Trước đó, ông Nam là Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Ông Nam là nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1985. Từ năm 1991 đến năm 1994, ông là Bí thư thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Từ năm 2000 đến năm 2003, ông là Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia. Từ năm 2007 đến năm 2011, ông là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại New Zealand.

Ông Nam tốt nghiệp Đại học Ngoại giao và lấy bằng thạc sỹ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ông Nam nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông đã kết hôn, có một con trai và một con gái.

Địa chỉ: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco
Số 1700 California Street, Phòng 430 San Francisco, CA 9410

Tel: 415-922-1707 ext. 115
Fax
: 415-922-1848; 415-922-0307
Web address
www.vietnamconsulate-sf.org

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757