TIỂU SỬ ÔNG TỔNG LÃNH SỰ

NguyenBaHung3x4.jpg
           

Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh, Việt Nam. Ông được Chủ tịch nước Việt Nam phong hàm Đại sứ tháng 7/2011 và sau đó được Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco.

Trước đó, ông Hùng là Vụ Trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại Giao Việt Nam; Tham tán tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington, DC.

Ông Hùng bắt đầu công tác tại ngành ngoại giao Việt Nam từ năm 1987. Kể từ đó ông liên tục làm việc tại Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian lãnh đạo Vụ Châu Mỹ, ông còn được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Ông Nguyễn Bá Hùng,  
Tổng lãnh Sự Việt Nam 
tại San Francisco
Ông Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ về Chính sách công quốc tế (MIPP) tại trường đại học John Hopkins năm 1996 và một năm làm nghiên cứu sinh tại Đại học Georgetown năm 1995. Ông tốt nghiệp khóa học công pháp quốc tế tại Viện nghiên cứu xã hội, Hà Lan, năm 1990-1991.

Ông Hùng nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông đã kết hôn, có một con trai và một con gái. 


Địa chỉ: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco
Số 1700 California Street, Phòng 430 San Francisco, CA 94109

Tel: 415-922-1707 ext. 115
Fax: 415-922-1848; 415-922-0307
Web addresswww.vietnamconsulate-sf.org

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757