TIỂU SỬ ÔNG ĐẠI SỨ

anh nam.bmp
           

Đại sứ Vương Hải Nam sinh ngày 04/9/1962 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Ông được Chủ tịch nước Việt Nam phong hàm Đại sứ tháng 6/2012 và sau đó được Bộ trưởng Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco tháng 9/2014. Trước đó, ông Nam là Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Ông Nam bắt đầu công tác tại ngành Ngoại giao Việt Nam từ năm 1985. Năm 1991-1994, ông được bổ nhiệm làm Bí thư thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Năm 2000-2003, ông  được bổ nhiệm làm Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia. Năm 2007-2011, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại New Zealand.

Đại sứ Vương Hải Nam,  
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại
San Francisco
Ông Nam tốt nghiệp Thạc sỹ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ông Nam nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông đã kết hôn, có một con trai và một con gái. 

Địa chỉ: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco
Số 1700 California Street, Phòng 430 San Francisco, CA 94109

Tel: 415-922-1707 ext. 115
Fax: 415-922-1848; 415-922-0307
Web addresswww.vietnamconsulate-sf.org

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757